ПРИДОБИВКИ ОД ВРАБОТУВАЊЕТО

на Блискиот Исток

 

 

 

  • Редовно исплаќање на платата;

  • Платена работна виза;

  • Платен повратен авио билет;

  • Платен и организиран превоз до работното место и назад до сместувањето;

  • Добивате платено сместување 

  • Добивате оброци на работа, според договорот;

  • Платен годишен одмор од 21-30 дена

  • Ќе работите во најсовремени услови;

  • Ќе бидете здравствено осигурани и заштитени;

  • Можност за унапредување и бонуси

 

                                         

 

                                                Ви посакуваме успешна кариера !