ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 

 

 

1. Биографија на англиски јазик;

2. Фотографија пасошки формат;

3. Целосна фотографија (full body size) во официјална деловна гардероба;

4. Минимум две препораки од претходни вработувања на англиски јазик;

5. Диплома за завршено образование (преведена на англиски јазик од овластен судски преведувач);

6. Потврда за неосудуваност (преведена на англиски јазик од овластен судски преведувач);

7. Соодветни сертификати ( доколку имате ).