top of page
1606541186_Study_in_Italy.jpg

Италија е една од најпопуларните држави во Европа за интернационални студенти.

Пристапните цени, врвното образование, долгата традиција за образование, уметноста и културата привлекуваат околу 100000 студенти од целот свет. Италијанските универзитети се најсовремени, а дипломите се почитувани низ целиот свет.

Околу 230 високообразовни институции нудат дипломски и постдипломски студии на италијански и англиски јазик.

Во Италија, академската година започнува во септември и октомври и има уште еден уписен рок во февруари или март.

Можност за работа

Интернационалните студенти во Италија имаат право да работат скратено работно време.Ако студентите доаѓаат од земји кои не се членки на ЕУ-потребно е да се вади работна дозвола. По завршувањето на студиите, студентите може да го продолжат нивниот претсој за усте 1 година за да најдат работа по струката и да останат во Италија.

Можности за школарини

Студентите во Италија може да аплицираат за разни школарини, како од државата, така и од универзитетите.

 

bottom of page