top of page

 

 

Сите учесници на Work and Travel програмата се покриени со здравствено осигурување за 4 месеци САД. Вашето здравје е приоритет. 

Здравствено осигурување кое  покрива трошоци до 100.000,00 долари.

Од страна на спонзорот ќе ви биде испратена брошура која ги содржи сите корисни информации и ќе ви биде дадена ID картичка.

На ориентацијата пред заминување во САД исто така ќе ви биде објаснето што се покрива осигурувањето и како да го користите.

 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
bottom of page