top of page

КАКО ДА АПЛИЦИРАМ ?

Основни критериуми кои треба да ги исполнуваш  за да учествуваш на Work and Travel USA програмата се:

 

-Да си редовен студент на акредитираните универзитети во Македонија и редовно да полагаш испити

-Да си на возраст од 18-28 години

-Да го владееш англискиот јазик на ниво на комуникација *

* (за сите апликанти на кои им треба усовршување на комуникациските способности по англиски јазик, Asteria World Work организира интензивен бесплатен курс по англиски јазик , од Октомври до Мај)

 

 

За да аплицираш потребно е да доставиш :

 

  • 2 фотографии пасошки формат на бела позадина

  • Апликација (се пополнува кај нас во канцеларија)

  • Копија од првата страна од пасошот. Пасошот треба да е валиден најмалку 6 месеци подолго од планираниот датум на враќање од САД.

  • Потврда за редовен студент во академската 2014/2015 година.

  • CV на англиски јазик каде што треба да наведеш и работно искуство.

  • Копија од првата страна од индексот.

  • Копија од сите претходни американски визи 

 

 

 

 

 

bottom of page